top of page
Search

AN DUY ACCOMPANIES HANDONG E&C GREEN DAY

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng AN DUY là công ty chuyên ngành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công các hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật cho khu công nghiệp, khu đô thị và các dự án dân dụng.

AN DUY Trading and Construction Services Limited Liability Company specializes in the construction of water supply and drainage systems, as well as technical infrastructure for industrial zones, urban areas, and civil projects.


Thành lập từ năm 2007, với 16 năm xây dựng và phát triển, công ty An Duy đã thực hiện nhiều dự án trên toàn quốc, đóng góp vào sự phát triển của các địa phương. Sự tập trung vào nguồn nhân lực, máy móc và an toàn lao động đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mở rộng hoạt động để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của xã hội.

Established in 2007, with 16 years of construction and development, An Duy Company has executed numerous projects nationwide, contributing to local development. Our focus on human resources, machinery, and occupational safety ensures customer satisfaction. We expand our activities to better meet the evolving societal development needs.


Hướng đến mục tiêu mang lại giá trị xuất sắc cho khách hàng, công ty An Duy luôn chú trọng đầu tư vào con người, máy móc và an toàn lao động. Chúng tôi chào đón sự hợp tác để cùng nhau kiến tạo và phát triển.

Aiming to provide outstanding value to customers, An Duy Company places a strong emphasis on investing in human resources, machinery, and occupational safety. We welcome collaborations to jointly create and develop.


An Duy đồng hành cùng sự kiện Ngày Xanh 2023 do Handong E&C tổ chức với mục tiêu chung là bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp “Xanh”.

An Duy, the companion of the Green Day 2023 event organized by Handong E&C, proudly participates with the shared goal of protecting the environment and spreading the "Green" message.

Comments


bottom of page