top of page
Search

Company tripHandong goes to the Company Trip once a year including all site teams. In company Trips, all employees eat together, visit tourist attractions and have chance to get to know each other better and enhance solidarity.

Công ty Handong đi du lịch mỗi năm một lần cùng với tất cả các thành viên ở công trường. Tất cả các thành viên đã cùng nhau ăn uống và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ngoài ra còn có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau và tăng tinh thần đoàn kết.


Head office and site teams have been to the Company Trip for 3 days and 2 nights. The Ha Long & Hai Phong team went to Hanoi from September 18 to 20; the An Giang & Binh Hoa team to Phu Quoc from September 6 to 7; and the Head office, An Lac, Phu Long, Binh Duong, Sky9 team went to Da Nang from September 19 to 21.

Văn phòng công ty và các nhóm ở công trường đã tham dự chuyến đi 3 ngày 2 đêm cùng nhau. Công trường An Giang và Bình Hòa tham quan đảo Ngọc Phú Quốc, nổi tiếng với những bãi biển trong xanh, những dòng suối yên bình và hải sản tươi ngon từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 9. Công trường Hạ Long và Hải Phòng đến Hà Nội vào ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Văn phòng chính cùng các công trường ở Hồ Chí Minh bao gồm An Lạc, Bình Dương, Phú Long, Sky9 đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9.
The Ha Long & Hai Phong team enjoyed games such as "Boat Racing" and "Float Moving" at places such as FLAMING DAI LAI and TAM DAO, and had a time of talent show with dance and song prepared. An Giang & Binh Hoa team enjoyed team activity at Vin Oasis-beach and watched Phu Quoc Night Market. Head office team spent time watching Ba Na hill and team building activity at the My Khe Beach.


Công trường Hạ Long & Hải Phòng tham gia các trò chơi như "Đua thuyền" và "Di chuyển phao" tại những nơi như Đại Lải Flamingo và Tam Đảo, và đã thể hiện tài năng với điệu nhảy và bài hát đã được chuẩn bị. Công trường An Giang & Bình Hòa tham gia hoạt động nhóm tại bãi biển Vin Oasis và tham quan chợ đêm Phú Quốc. Văn phòng chính và các công trường ở Hồ Chí Minh đã tham quan đồi Bà Nà và tham gia các trò chơi team buidling tại bãi biển Mỹ Khê
With company trip, all members had a time not only to harmonize and interact with each other but also to get a good energy and an opportunity to cooperate.

Qua chuyến đi, tất cả các thành viên đã có khoảng thời gian không chỉ để kết nối và tương tác với nhau mà còn để có được một nguồn năng lượng tốt và một cơ hội hợp
Comentarios


bottom of page