top of page
Search

MID-AUTUMN EVENT
Traditionally, The Mid-Autumn event is held on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with a full moon at night, corresponding to mid-September to early October of the Gregorian calendar.

Theo truyền thống, sự kiện Trung thu được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch nhằm ngày trăng tròn, tương ứng từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 theo Dương lịch.


In Vietnam mooncakes, a rich pastry typically filled with sweet-bean or lotus-seed paste, are traditionally eaten. 

In Korea Chuseok is a major harvest festival and a three-day holiday in both North- and South Korea. 

As a celebration of the good harvest, Koreans visit their ancestral hometowns and

share a feast of Korean traditional food such as songpyeon (Similar with Mooncake)

Ở Việt Nam, bánh trung thu thường là món ăn truyền thống, một loại bánh ngọt phong phú, chứa đầy đậu ngọt hoặc hạt sen. Ở Hàn Quốc Chuseok là một lễ hội thu hoạch lớn và là một kỳ nghỉ ba ngày ở cả Bắc và Nam Triều Tiên.

Để kỷ niệm mùa màng tốt lành, người Hàn Quốc đến thăm quê hương của tổ tiên của họ và chia sẻ một bữa tiệc với các món ăn truyền thống của Hàn Quốc như là bánh gạo (Tương tự với bánhtrung thu)


To celebrate Mid-Autumn event, HD head office had small event on the 13th day of the September at alcove library hotel. In this event, employee played some Korean traditional folk games game and shared food

.Để chào mừng Trung thu, văn phòng chính công ty Handong đã có một sự kiện nhỏ vào ngày 13 tháng 9 tại khách sạn thư viện Alcove. Mọi người đã chơi một số trò chơi dân gian truyền thống của Hàn Quốc và ăn cùng nhau.Comments


bottom of page