top of page
Search

TRUNG NAM ACCOMPANIES HANDONG E&C GREEN DAY

Handong E&C's Green Day 2023 Event not only serves as a great opportunity for units and businesses to meet but also reflects a spirit of promoting physical fitness and contributing to environmental protection.

Trung Nam is honored to be a co-sponsor for Handong E&C's Green Day event. With over 15 years of development, Trung Nam is committed to providing safe solutions with fire-resistant doors and strives to become a leading company in the industry.

Trung Nam hân hạnh là nhà tài trợ đồng hành cho sự kiện Green Day của công ty Handong E&C. Với hơn 15 năm phát triển, cam kết mang đến giải pháp an toàn với cửa ngăn cháy và đang phấn đấu trở thành công ty hàng đầu trong ngành.


Trung Nam's Mission is "Your safety is our responsibility," and we continuously strive to meet the needs of our customers.

Sứ mệnh của chúng tôi là "An toàn của bạn là trách nhiệm của chúng tôi," và chúng tôi không ngừng nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Trung Nam's Corporate Culture

We take pride in our corporate culture, including leading quality, listening and receiving feedback, learning and innovating, honesty and responsibility, along with a readiness to serve.

Chúng tôi tự hào về văn hóa doanh nghiệp của mình, bao gồm chất lượng dẫn đầu, sự lắng nghe và tiếp nhận ý kiến, học hỏi và đổi mới, trung thực và trách nhiệm, cùng sự sẵn sàng phục vụ.


Trung Nam is a reliable partner for every safe and sustainable project, and concurrently, we are working hard to become a leading company in the "Fire-Resistant Door" service industry.

Trung Nam là đối tác đáng tin cậy cho mọi dự án an toàn và bền vững, đồng thời đang phấn đấu để trở thành công ty hàng đầu trong ngành dịch vụ "Cửa ngăn cháy".コメント


bottom of page